За организација на Републичките натпревари по математика за учениците од основното образование изминатиов период е акредитиран Сојузот на математичарите на Македонија. Овие натпревари се организираат од 1976 година и во моментов на истите учествуваат наjдобро пласираните ученици од шесто до деветто одделение од Регионалните натпревари. Меѓу другото, според резултатите од овие натпревари се избираат учесниците на Јуниорската македонска математичка олимпијада. 

Натпревари од ова категорија

  Републички натпревар 1976  

  Републички натпревар 1977  

  Републички натпревар 1978  

  Републички натпревар 1979  

  Републички натпревар 1980  

  Републички натпревар 1981  

  Републички натпревар 1982  

  Републички натпревар 1983  

  Републички натпревар 1984  

  Републички натпревар 1985  

  Републички натпревар 1986  

  Републички натпревар 1987  

  Републички натпревар 1988  

  Републички натпревар 1989  

  Републички натпревар 1990  

  Републички натпревар 1991  

  Републички натпревар 1992  

  Републички натпревар 1993  

  Републички натпревар 1994  

  Републички натпревар 1995  

  Републички натпревар 1996  

  Републички натпревар 1997  

  Републички натпревар 1998  

  Републички натпревар 1999  

  Републички натпревар 2000  

  Републички натпревар 2001  

  Републички натпревар 2002  

  Републички натпревар 2003  

  Републички натпревар 2004  

  Републички натпревар 2005  

  Републички натпревар 2006  

  Републички натпревар 2007  

  Републички натпревар 2008  

  Републички натпревар 2009  

  Републички натпревар 2010  

  Републички натпревар 2011  

  Републички натпревар 2012  

  Републички натпревар 2013  

  Републички натпревар 2014  

  Републички натпревар 2015  

  Републички натпревар 2016  

  Републички натпревар 2017  

  Републички натпревар 2018  

  Републички натпревар 2019  

  Републички натпревар 2020  

  Републички натпревар 2021  

  Републички натпревар 2022  

  Републички натпревар 2023  

  Републички натпревар 2024