За организација на Регионалните наторевари по математика за учениците од средното образование изминатиов период е акредитиран Сојузот на математичарите на Македонија. Овие натпревари се организираат од 1978 година и на нив учествуваат најдобро пласираните ученици од Општинските натпревари. Меѓу другото, според резултатите од овие натпревари се избираат учесниците на Републичките натпревари. 

Натпревари од ова категорија

  Регионален натпревар 1978  

  Регионален натпревар 1979  

  Регионален натпревар 1980  

  Регионален натпревар 1981  

  Регионален натпревар 1982  

  Регионален натпревар 1983  

  Регионален натпревар 1984  

  Регионален натпревар 1985  

  Регионален натпревар 1986  

  Регионален натпревар 1987  

  Регионален натпревар 1988  

  Регионален натпревар 1989  

  Регионален натпревар 1990  

  Регионален натпревар 1991  

  Регионален натпревар 1992  

  Регионален натпревар 1993  

  Регионален натпревар 1994  

  Регионален натпревар 1995  

  Регионален натпревар 1996  

  Регионален натпревар 1997  

  Регионален натпревар 1998  

  Регионален натпревар 1999  

  Регионален натпревар 2000  

  Регионален натпревар 2001  

  Регионален натпревар 2002  

  Регионален натпревар 2003  

  Регионален натпревар 2004  

  Регионален натпревар 2005  

  Регионален натпревар 2006  

  Регионален натпревар 2007  

  Регионален натпревар 2008  

  Регионален натпревар 2009  

  Регионален натпревар 2010  

  Регионален натпревар 2011  

  Регионален натпревар 2012  

  Регионален натпревар 2013  

  Регионален натпревар 2014  

  Регионален натпревар 2015  

  Регионален натпревар 2016  

  Регионален натпревар 2017  

  Регионален натпревар 2018  

  Регионален натпревар 2019  

  Регионален натпревар 2020  

  Регионален натпревар 2021  

  Регионален натпревар 2022  

  Регионален натпревар 2023  

  Регионален натпревар 2024