Популарно

Математички четива > Средно образование > Популарно

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Жарко Чулиќ - Судоку - Задачи 4
2. Жарко Чулиќ - Судоку - Задачи 3
3. Синиша Режек - Конечност на шахот
4. Нермин Окичиќ - Шахот во образованието
5. Жарко Чулиќ - Судоку - Задачи 2
6. Жарко Чулиќ - Судоку - Задачи 1
7. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (12)
8. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (11.4)
9. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (11.3)
10. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (11.2)
11. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (11.1)
12. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (10)
13. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (9)
14. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (8.3)
15. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (8.2)
16. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (8.1)
17. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (7.3)
18. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (7.2)
19. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (7.1)
20. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (6.1)
21. Љубица Бабиќ Ѓурачковиќ, Војисав Ѓурачковиќ - Вечен календар
22. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (5.1)
23. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (4.2)
24. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (4.1)
25. Невен Јуриќ - Од 1 до 50 со помош на 2017
26. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (3.2)
27. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (3.1)
28. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (2.3)
29. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (2.2)
30. Невен Јуриќ - Од 1 до 50 со помош на 2016
31. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (2.1)
32. Јулије Јакшетиќ, Роберт Солдо - Задачи по математика од државната матура во 2015 во Јужна Кореја (високо ниво)
33. Жарко Чулиќ - Судоку - напредни методи на решавање (1)
34. Жарко Чулиќ - Судоку - стандардни методи на решавање
35. Жарко Чулиќ - Судоку - основни методи на решавање
36. Жарко Чулиќ - Судоку и други популарни комбинаторно-логички друштвени игри
37. Синиша Режек - Реалност на пласманот
38. Невен Јуриќ - Од 1 до 50 со помиш на пи и е
39. Невен Јуриќ - Од 1 до 50 со помош на 2014
40. Владимир Јаковљевиќ - Математичките грешки и нивните последици
41. Сузана Симиќ - Од музика до бранови
42. Леополд Верстрален - Универзални природни облици
43. Леополд Верстрален - Геометрија на окото и мозокот
44. Мадарас Розалиа - Математика и музика
45. Ратко Тошиќ - Задачата за трите рибари
46. Костадин Тренчевски - Зошто чиграта се движи по кружна траекторија?
47. Костадин Тренчевски - Патување во времето
48. Р. Малчески, С. Малчески - За секого по нешто
49. П. Димиќ - Проблемот на гладната коза
50. Р. Малчески - Пчелиното саже, генијална творба на природата
51. И. Јанев - Месечева математичка комбинаторика
52. Д. Марков, И. Јанев, Р. Малчески - Занимливости во множеството природни броеви
53. И. Стојковска - Кареирни можности за математичарите
54. В. Целакоска-Јорданова, И Стојковска - Како се проценува бројот на луѓето на јавен собир?
55. Како да станете успешен математичар?