Азиско-пацифиската математичка олимпијада
(APMO) се одржува од 1989 година. На овој натпрвар
учениците во еден натпреварувачки ден решаваат по
5 задачи, кои по ниту еден критериум не се под
нивото на задачите кои се задаваат на IMO, што на
натпреварот му дава посебна тежина.