Славни математичари

Математички четива > Историја на математика > Славни математичари

1. Жарко Дадиќ - Руџер Бошковиќ
2. Невен Богдановиќ - Математичари со славјанско потекло
3. Желко Хањш, Дарко Жубриниќ - Вилим Фелер
4. Данило Блануша - Карл Фридрих Гаус, најголем математички гениј на сите времиња
5. Браслав Рабар, Синиша Слијепчевиќ - Пол Ердош - посвета на математичкиот романтичар
6. Франка Мириам Бруклер - Блез Паскал
7. Франка Мириам Бруклер - Рене Декарт
8. Франка Мириам Бруклер - Пјер Ферма
9. Франка Мириам Бруклер - Пјер Симон Лаплас
10. Франка Мириам Бруклер - Огистен Луис Коши
11. Франка Мириам Бруклер - Нилс Хенрих Абел
12. Франка Мириам Бруклер - Леонард Ојлер
13. Франка Мириам Бруклер - Жозеф Луј Лагранж
14. Франка Мириам Бруклер - Георг Кантор
15. Франка Мириам Бруклер - Артур Кели
16. Франка Мириам Бруклер - Абрахам де Моавр
17. Б. М. - Никола Коперник и неговото дело
18. Ненад Теофанов - Готфрид Вилхелм Лајбниц 350 години од раѓањето
19. Ненад Теофанов - 400 години од раѓањето на Рене Декарт
20. Светислав Минчиќ - Давид Хилберт
21. Иван Гутман, Бранислав Поповиќ - Џорџ Поја
22. Иван Гутман, Бранислав Поповиќ - Пјер Симон Лаплас
23. Иван Гутман, Бранислав Поповиќ - Артур Кели
24. Александар Николиќ - Јован Карамата
25. Ратко Тошиќ - Михајло Петровиќ Алас
26. Ратко Тошиќ - Пол Адријен Морис Дирак
27. Ратко Тошиќ - Адриан Мари Лежандр
28. Ратко Тошиќ - Архимед
29. Ратко Тошиќ - Нилс Хенрих Абел
30. Ратко Тошиќ - Насир Ад-дин Абу Џафар Мухамед Ибн Мухамед Ад-туси
31. Ратко Тошиќ - Јанош Бољаи
32. Ратко Тошиќ - Ѓироламо Кардано
33. Ратко Тошиќ - Николо Тартаља
34. Ратко Тошиќ - Омар Хаијам
35. Ратко Тошиќ - Јаков Штајнер
36. Димитар Џиџев - Леонардо да Вивчи
37. Ристо Малчески - Марија Ањези
38. Ристо Малчески - Џон вон Нојман
39. Ристо Малчески - Сринаваса Аѓангар Рамануџан
40. Ристо Малчески - Колин Маклорен
41. Ристо Малчески - Жозеф Лијувил
42. Катерина Аневска - Брук Тејлор
43. Марија Попоска - Брамагупта
44. Катерина Аневска - Џон Непер
45. Марија Попоска - Ал Батани
46. Ристо Малчески - Мохамед ал Бузѓани
47. Катерина Аневска - Абу Абдулах Мухамед ибн Муса ал Хорезми
48. Ристо Малчески - Гијасудин Кашани
49. Марија Попоска - Аполониј од Перга
50. Ристо Малчески - Дирихле
51. Катерина Аневска - Диофант од Александрија
52. Ристо Малчески - Леонардо Фибоначи
53. Ристо Малчески - Ератостен
54. Ристо Малчески - Херон Александријски
55. Марија Попоска - Питагора од Самос
56. Катерина Аневска - Хипатија од Александрија
57. Марија Попоска - Марин Геталдиќ
58. Ристо Малчески - Талес од Милет
59. Лилјана Поповиќ, Пафнутиј Љвович Чебишев
60. Лилјана Поповиќ, Давид Хилберт
61. Лилјана Поповиќ, Вилијам Ровен Хамилтон
62. Лилјана Поповиќ, Хаијам Омар
63. Лилјана Поповиќ, Пјер Ферма
64. Лилјана Поповиќ, Џемс Џозеф Силвестер
65. Лилјана Поповиќ, Бернард Риман
66. Лилјана Поповиќ, Бертранд Расел
67. Лилјана Поповиќ, Анри Поанкаре
68. Лилјана Поповиќ, Симеон Дени Поасон
69. Лилјана Поповиќ, Питагора
70. Лилјана Поповиќ, Блез Паскал
71. Лилјана Поповиќ, Леонард Ојлер
72. Лилјана Поповиќ, Исак Њутн
73. Лилјана Поповиќ, Гаспар Монж
74. Лилјана Поповиќ, Николај Ивановиќ Лобачевски
75. Лилјана Поповиќ, Пјер Симон Лаплас
76. Лилјана Поповиќ, Готфрид Вилхелм Лајбниц
77. Лилјана Поповиќ, Жозеф Луј Лагранж
78. Лилјана Поповиќ, Огистен Луј Коши
79. Лилјана Поповиќ, Андреј Николаевич Колмогоров
80. Лилјана Поповиќ, Софија Ковалевска
81. Лилјана Поповиќ, Артур Кели
82. Лилјана Поповиќ, Шарл Ермит
83. Лилјана Поповиќ, Карл Густав Јаков Јакоби
84. Лилјана Поповиќ, Георг Кантор
85. Лилјана Поповиќ, Евклид
86. Лилјана Поповиќ, Жан Ле Рон Даламбер
87. Лилјана Поповиќ, Рене Декарт
88. Лилјана Поповиќ, Рихард Дедикинг
89. Ратко Тошиќ - Пал Ердеш
90. Лилјана Грибовска - Поповиќ - Џорџ Бул
91. Лилјана Грибовска - Поповиќ - Херман Грасман
92. Лилјана Грибовска - Поповиќ - Франсоа Виет
93. Лилјана Грибовска - Поповиќ - Руџер Бошковиќ
94. Лилјана Грибовска - Поповиќ - Нилс Абел
95. Лилјана Грибовска - Поповиќ - Карл Фридрих Гаус
96. Лилјана Грибовска - Поповиќ - Карл Ваерштрас
97. Лилјана Грибовска - Поповиќ - Еварист Галоа
98. Лилјана Грибовска - Поповиќ - Бернули
99. Лилјана Грибовска - Поповиќ - Архимед