Романскиот мастер по математика (Romanian Master of
Mathematics) е амбициозен натпревар кој го организира
Романското математичко друштво и на кој се повикуваат
првите екипи од најдобро пласираните држави на IMO.
Имајќи го ова предвид не е чудно што задачите се
исклучително тешки. Овој натпревар се одржува од 2008
година.