Азиско-пацифиската математичка олимпијада (APMO) се одржува од 1989 година. На овој натпревар учениците во еден натпреварувачки ден решаваат по 5 задачи, кои по ниту еден критериум не се под нивото на задачите кои се задаваат на IMO, што на натпреварот му дава посебна тежина. На оваа олимпијада учествуваат ученици од средното образование од педесетина држави, меѓу кои се и учениците од Република Македонија