Сојузните натпревари за учениците од средното образование во поранешната држава СФРЈ се одржува од 1960 година. Тие беа највисоко ниво  на натпревари на младите математичари на Југославија. Задачите од овие натпревари беа добар показател за равојот на системот на натпревари во Јогославија, но и одличен материјал за подготоцка на идните натпреварувачи. Од 1963 година Југославија учествуваше на Меѓународните математички олимпијади, за кои екипата се определуваше врз основа на резултатите на Сојузниот натпревар, а во некои години и врз основа на дополнителен натпревар, познат како Мала олимпијада. На сајтот се поставени задачите од сите сојузни натпревари до моментот кога учениците од Македонија учествува на истите. Исто така се поставени и задачите од Малата олимпијада, освен годините кои неповратно се изгубени и тоа 1964-1968 и 1971 година. Во другите години каде нема задачи од Малата олимпијада, истата не е одржана (за 1990 и 1991 година не ни е познато дали е одржана Малата олимпијада). 

Натпревари од ова категорија

  Сојузен натпревар - средно 1960  

  Сојузен натпревар - средно 1961  

  Сојузен натпревар - средно 1962  

  Сојузен натпревар - средно 1963  

  Сојузен натпревар - средно 1964  

  Сојузен натпревар - средно 1965  

  Сојузен натпревар - средно 1966  

  Сојузен натпревар - средно 1967  

  Сојузен натпревар - средно 1968  

  Сојузен натпревар - средно 1969  

  Сојузен натпревар - средно 1970  

  Сојузен натпревар - средно 1971  

  Сојузен натпревар - средно 1972  

  Сојузен натпревар - средно 1973  

  Сојузен натпревар - средно 1974  

  Сојузен натпревар - средно 1975  

  Сојузен натпревар - средно 1976  

  Сојузен натпревар - средно 1977  

  Сојузен натпревар - средно 1978  

  Сојузен натпревар - средно 1979  

  Сојузен натпревар - средно 1980  

  Сојузен натпревар - средно1981  

  Сојузен натпревар - средно 1982  

  Сојузен натпревар - средно 1983  

  Сојузен натпревар - средно 1984  

  Сојузен натпревар - средно 1985  

  Сојузен натпревар -средно 1986  

  Сојузен натпревар - средно 1987  

  Сојузен натпревар - средно 1988  

  Сојузен натпревар - средно 1989  

  Сојузен натпревар - средно 1990  

  Сојузен натпревар - средно 1991